• Lớp 10
  • Đại học, cao đăng

* Số báo danh như trong giấy báo dự thi của thí sinh.

* Chú thích môn thi: Văn; Toán; Ngoại ngữ; Tổng điểm; Chuyên 1 (C1); Chuyên 2 (C2); Chuyên 3 (C3); Chuyên 4 (C4)

STT Số hiệu Số báo danh Ngày sinh Giới tính Môn thi
Văn Toán Ngoại ngữ Tổng điểm C1 C2 C3 C4 C5
Hỗ trợ trực tuyến
Tổng đài giải đáp thông tin
Tổng đài bán hàng CSKH VNPT