Vinaphone khuyến mại ngày vàng 23/09/2016

Chi tiết

Vinaphone khuyến mại ngày vàng 23/09/2016
Vinaphone khuyến mại ngày vàng 23/09/2016

Chương trình khuyến mãi 50% th np Vinaphone toàn quc trong ngày vàng 23/09 s giúp thuê bao di đng ca bn có được mt tài khon liên lc KM và KM2 “kếch xù”, tha h dùng đ liên lc và đăng ký 3G Vinaphone nếu như có nhu cu truy cp mng 3G đ đc báo, lướt facebook, chơi Pokemon Go,…


Chương trình khuyến mãi 50% th np Vinaphone toàn quc trong ngày vàng 23/09 s giúp thuê bao di đng ca bn có được mt tài khon liên lc KM và KM2 “kếch xù”, tha h dùng đ liên lc và đăng ký 3G Vinaphone nếu như có nhu cu truy cp mng 3G đ đc báo, lướt facebook, chơi Pokemon Go,… Đ nm rõ hơn v mc ưu đãi cũng như ni dung quy đnh ca chương trình khuyến mãi đt này, khách hàng có th tham kho phn thông tin chi tiết dưới đây.

Khuyến mãi 50% th np Vinaphone toàn quc ngày 23/09:

Thi gian trin khai khuyến mãi: T 0h00 đến 23h59 ngày 23/09/2016.

Phm vi áp dng: Toàn quc.


Đi tượng và điu kin thuê bao tham gia khuyến mãi: Thuê bao tr trước đang hot đng, bao gm:

  • TB ezCom,.
  • Thuê bao tr sau chuyn sang tr trước/ thuê bao tr trước khôi phc li s.
  • Thuê bao tr trước đi s trước và trong thi gian khuyến mi.

Hình thc np th: Tt c các hình thc np th hin hành theo quy đnh.

Ưu đãi nhn được khi tham gia np th đin thoi trong ngày có khuyến mãi Vinaphone 23/09:

Khuyến mãi np th ngày VÀNG không gii hn s ln np th cũng như mnh giá th np nên khách hàng hãy “tu” nhng th cào đin thoi có mnh giá tht cao nhé! Vì th cào có giá tr càng cao s càng nhn được nhiu ưu đãi hơn t nhà mng.

  • Tng 50% giá tr th np vào tài khon khuyến mãi. Trong đó:

        + 50% giá tr được tng cng vào TK KM (gi/sms liên mng).

        + 50% giá tr còn li được tng cng vào TK KM2 (gi/sms ni mng VinaPhone và c đnh VNPT).

  • Tng thêm 100% ngày s dng ca th cho các thuê bao VinaCard, Vina365.

Chúc các bn np th trong ngày khuyến mãi 50% th np Vinaphone toàn quc 23/09 thành công và có mt ngày làm vic – hc tp tht nhiu nim vui nhé!

 

(Banhangvnpt.vn)


Các bài viết khác