Từ 1/3 nhiều tỉnh thành thay đổi mã vùng cố định

Chi tiết

Từ 1/3 nhiều tỉnh thành thay đổi mã vùng cố định
Từ 1/3 nhiều tỉnh thành thay đổi mã vùng cố định

Theo Thông tư số 22/2014/TT-BTTTT về Quy hoạch kho số viễn thông vừa được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành, từ ngày 1/3/2015 mã vùng điện thoại cố định của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ được thay đổi.


Cụ thể, Thành phố Hà Nội sẽ đổi từ 4 thành 24, Thành phố Hồ Chí Minh đổi từ 8 thành 28, Đà Nẵng đổi từ 511 thành 236, Hải Phòng đổi từ 31 thành 225, Cần Thơ đổi từ 710 thành 292, Thừa Thiên - Huế từ 54 thành 234, Quảng Ninh từ 33 thành 203, Thanh Hóa từ 37 thành 237, Khánh Hòa từ 58 thành 258, Lâm Đồng từ 63 thành 263, Cao Bằng từ 26 thành 206, Cà Mau từ 780 thành 290… 
Tuy nhiên, cũng có một số tỉnh không thay đổi mã vùng cố định như Hòa Bình (vẫn là 218), Vĩnh Phúc (211), Hà Giang (219), Phú Thọ (210).
Cũng theo quy hoạch này, số thuê bao mạng viễn thông cố định mặt đất sẽ có độ dài 7, 8 chữ số; Số thuê bao mạng viễn thông cố định vệ tinh có độ dài 7 chữ số; Số thuê bao mạng viễn thông di động mặt đất sử dụng cho thuê bao viễn thông là người có độ dài 7 chữ số.
Riêng mạng viễn thông dùng riêng của cơ quan Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an sẽ sử dụng số thuê bao có độ dài 5, 6 hoặc 7 chữ số phụ thuộc vào quy mô mỗi mạng và giai đoạn áp dụng.
Số dịch vụ khẩn cấp là số dịch vụ toàn quốc có 3 chữ số, cụ thể: 112 là số dịch vụ gọi tìm kiếm, cứu nạn; 113 là số dịch vụ gọi Công an; 114 là số dịch vụ gọi Cứu hỏa; 115 là số dịch vụ gọi Cấp cứu y tế.
Bên cạnh đó, số dịch vụ hỗ trợ khách hàng bắt buộc cũng được quy định 3 chữ số, gồm: 101 là số dịch vụ đăng ký đàm thoại trong nước qua điện thoại viên; 110 là số dịch vụ đăng ký đàm thoại quốc tế qua điện thoại viên; 116 là số dịch vụ trợ giúp tra cứu số thuê bao điện thoại mạng viễn thông cố định mặt đất; 119 là số dịch vụ báo hỏng số máy điện thoại cố định. Số dịch vụ hỗ trợ khách hàng bắt buộc là số dùng chung.
Bộ Thông tin và Truyền thông giao Cục Viễn thông thực hiện việc quản lý, phân bổ, thu hồi mã, số viễn thông theo đúng Quy hoạch này và Quy định về quản lý và sử dụng kho số viễn thông; hàng năm công bố công khai việc phân bổ và sử dụng mã, số viễn thông.
(Theo vnmedia.vn)


Các bài viết khác