Cơ hội quảng cáo “vàng” cho Doanh nghiệp

Chi tiết

Cơ hội quảng cáo “vàng” cho Doanh nghiệp
Cơ hội quảng cáo “vàng” cho Doanh nghiệp

Thay vì nghe tiếng tút ch kết ni đin thoi ti đin thoi viên, khách gi đến 1080 Hà Ni s nghe thông tin v sn phm, dch v ca doanh nghip đăng ký. Như vy thông tin ca doanh nghip s trc tiếp đến vi hàng chc nghìn khách hàng thường xuyên ca 1080 mi ngày.


Th trường cnh tranh khc lit, kinh tế suy thoái, các doanh nghip đu hướng ti các hot đng kinh doanh có chi phí thp nhưng hiu qu cao. Qung cáo, gii thiu sn phm, dch v trên đường ch 1080 là s la chn thông minh ca các doanh nghip. Vi hàng chc nghìn cuc gi vào dch v 1080 mi ngày, nghĩa là thông tin ca doanh nghip đã trc tiếp đến vi hàng chc nghìn khách hàng.

Bên cnh đó vi cách tính giá linh hot theo tng khung gi, doanh nghip có th la chn thi gian qung cáo thích hp đ thông tin v sn phm, dch v ca doanh nghip đến được nhiu nht và đúng đi tượng khách hàng nht.

Bảng giá dịch vụ Quảng cáo qua đường chờ 1080:

Thời lượng quảng cáo

Khung giờ

Giá quảng cáo

(đồng/khung giờ, đã bao gồm VAT)

   Độ dài bản tin     tối đa 10 giây

06h00 đến 08h00

200.000

08h00 đến 11h00

1.200.000

11h00 đến 13h00

600.000

13h00 đến 17h00

1.400.000

17h00 đến 21h00

800.000

21h00 đến 06h00

300.000

 

Thông tin chi tiết liên hệ: 04.1080 hoặc 04.38336435 – 04.38336446

(1080)


Các bài viết khác