Thêm tư vấn luật Ánh Dương Việt trên tổng đài tư vấn 1088

Chi tiết

Thêm tư vấn luật Ánh Dương Việt trên tổng đài tư vấn 1088
Thêm tư vấn luật Ánh Dương Việt trên tổng đài tư vấn 1088

Ngày 14/05/2014, Tổng đài tư vấn 1088 – VNPT Hà Nội mở thêm nhánh tư vấn mới: tư vấn luật thương mại, dân sự và hôn nhân gia đình Ánh Dương Việt.


Kênh tư vấn này do Công ty Luật TNHH Ánh Dương Việt thực hiện. Khi gọi vào tổng đài 1088 chọn nhánh 4, bấm tiếp 8, khách hàng sẽ được các luật sư giầu kinh nghiệm tư vấn về các lĩnh vực khác nhau của luật pháp như tư vấn luật thương mại, dân sự, tư vấn pháp luật về hôn nhân và gia đình.
Tư vấn luật Ánh Dương Việt làm việc từ thứ hai đến thứ sáu, sáng từ 08h00 đến 12h00 chiều từ 13h00 đến 17h30.


Các bài viết khác