“MegaVNN tưng bừng đón Xuân - Nhận quà khuyến mại”

Chi tiết

“MegaVNN tưng bừng đón Xuân - Nhận quà khuyến mại”
“MegaVNN tưng bừng đón Xuân - Nhận quà khuyến mại”

VNPT Hà Nội triển khai chương trình khuyến mại dịch vụ MegaVNN cho khách hàng trên địa bàn thành phố Hà Nội từ ngày 14/02/2011 đến hết ngày 31/03/2011 với tên gọi “MegaVNN tưng bừng đón Xuân - Nhận quà khuyến mại” như sau:


Đối với trường hợp lắp đặt mới MegaVNN trên đường điện thoại sẵn có

Đóng 390.000đ/máy cước ban đầu (gồm 150.000đồng/máy cước hoà mạng MegaVNN và 240.000đ/máy cước sử dụng đặt trước), được lựa chọn thêm giá trị khuyến mại sau:

Đăng ký gói MegaEasy, Family:

Sử dụng theo lưu lượng: Tặng khuyến mại 30.000đ/máy/tháng cước truy nhập MegaVNN trong 12 tháng liên tục.

Sử dụng trọn gói: Tặng 40.000đ/máy/tháng cước sử dụng MegaVNN trong 12 tháng liên tục. (Giá trị KH được hưởng từ 360.000đ/máy đến 480.000đ/máy)

Gói MegaMaxi:

Sử dụng theo lưu lượng: Tặng khuyến mại 50.000đ/máy/tháng cước truy nhập MegaVNN trong 12 tháng liên tục.

Sử dụng trọn gói: Tặng 70.000đ/máy/tháng cước sử dụng MegaVNN trong 12 tháng liên tục. (Giá trị KH được hưởng từ 600.000đ/máy đến 840.000đ/máy)

Đối với trường hợp lắp đặt mới MegaVNN trên đôi cáp riêng

Đóng 640.000đ/máy cước hoà mạng MegaVNN (gồm 400.000đồng/máy cước hoà mạng MegaVNNvà 240.000đ/máy cước sử dụng đặt trước), được lựa chọn thêm giá trị khuyến mại sau:

Đăng ký gói MegaEasy, Family

Sử dụng theo lưu lượng: Tặng khuyến mại 20.000đ/máy/tháng cước truy nhập MegaVNN trong 12 tháng liên tục.

Sử dụng trọn gói: Tặng 30.000đ/máy/tháng cước sử dụng MegaVNN trong 12 tháng liên tục.

(Giá trị KH được hưởng từ 240.000đ/máy đến 360.000đ/máy)

Đăng ký Gói MegaMaxi

Sử dụng theo lưu lượng: Tặng khuyến mại 40.000đ/máy cước truy nhập MegaVNN trong 12 tháng liên tục.

Sử dụng trọn gói: Tặng 60.000đ/máy/tháng cước sử dụng MegaVNN trong 12 tháng liên tục.

(Giá trị KH được hưởng từ 480.000đ/máy đến 720.000đ/máy)

Đối với trường hợp lắp đặt mới MegaVNN trên đường điện thoại sẵn có và không đặt trước cước sử dụng dịch vụ

Đóng 150.000đồng/máy cước hoà mạng MegaVNN được lựa chọn thêm giá trị khuyến mại sau:

Đăng ký Gói MegaEasy, Family

Sử dụng theo lưu lượng: Tặng khuyến mại 21.000đ/máy/tháng cước truy nhập MegaVNN trong 12 tháng liên tục.

Sử dụng trọn gói: Tặng 28.000đ/máy/tháng cước sử dụng MegaVNN trong 12 tháng liên tục.

(Giá trị KH được hưởng từ 252.000đ/máy đến 336.000đ/máy)

Đăng ký gói MegaMaxi

Sử dụng theo lưu lượng: Tặng khuyến mại 35.000đ/máy/tháng cước truy nhập MegaVNN trong 12 tháng liên tục.

Sử dụng trọn gói: Tặng 49.000đ/máy/tháng cước sử dụng MegaVNN trong 12 tháng liên tục.

(Giá trị KH được hưởng từ 294.000đ/máy đến 411.600đ/máy)

Đối với trường hợp lắp đặt mới MegaVNN trên đôi cáp riêng và không đặt trước cước sử dụng dịch vụ

Đóng 400.000đồng/máy cước hoà mạng MegaVNN được lựa chọn thêm giá trị khuyến mại sau:

Đăng ký Gói MegaEasy, Family

Sử dụng theo lưu lượng: Tặng khuyến mại 14.000đ/máy/tháng cước truy nhập MegaVNN trong 12 tháng liên tục.

Sử dụng trọn gói: Tặng 21.000đ/máy/tháng cước sử dụng MegaVNN trong 12 tháng liên tục.

(Giá trị KH được hưởng từ 168.000đ/máy đến 252.000đ/máy)

Gói MegaMaxi

Sử dụng theo lưu lượng: Tặng khuyến mại 28.000đ/máy cước truy nhập MegaVNN trong 12 tháng liên tục.

Sử dụng trọn gói: Tặng 42.000đ/máy/tháng cước sử dụng MegaVNN trong 12 tháng liên tục. (Giá trị KH được hưởng từ 336.000đ/máy đến 504.000đ/máy)

Nếu khách hàng chưa có modem ADSL, được mượn modem ADSL trị giá 400.000đ/máy (nếu có nhu cầu), kèm theo ưu đãi sửa chữa miễn phí để sử dụng dịch vụ MegaVNN.

Trường hợp khách hàng đặt trước cước sử dụng dịch vụ và không mượn Modem ADSL của VNPT HN được tặng khuyến mại 100.000đ/máy cước hoà mạng MegaVNN ngay sau khi hoàn thành thủ tục hòa mạng ban đầu

Trường hợp khách hàng không đặt trước cước sử dụng MegaVNN, giá trị khuyến mại giảm thấp hơn 30% so với các mức khuyến mại có đặt trước cước sử dụng MegaVNN nêu trên và nếu khách hàng đã có modem ADSL, được tặng khuyến mại 100.000đ/máy cước sử dụng dịch vụ MegaVNN (không bao gồm cước thuê bao) trừ trong 05 tháng, mỗi tháng 20.000đ/máy.

Khách hàng tham gia chương trình khuyến mại này phải thực hiện ký cam kết sử dụng dịch vụ liên tục hai chiều trong thời gian tối thiểu 12 tháng kể từ tháng sau tháng nghiệm thu, bàn giao.

Chi tiết liên hệ 700 hoặc 1080Các bài viết khác